Mehr Einzelheiten zu unserem Angebot können Sie beim direkten, telefonischen Kontakt oder auf Anfrage erfahren:

Sowar sp. z o. o.
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
tel +48 71 34 36 523
POLEN

Spółka jest zarejestrowana:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
Kapitał zakładowy: 1 311 000,- PLN
NIP: 8992191360, REGON: 931186053