If you want to get more details about our offer, please contact us directly by phone or send us an inquiry:

Sowar sp. z o. o.
ul. Ziemniaczana 15
52-127 Wrocław
POLAND
+48 71 34 36 523

The Company is registered by:
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
VI Wydz. Gosp. KRS nr 0000083582
Kapitał zakładowy: 1 311 000,- PLN
NIP: 8992191360, REGON: 931186053